Regulamin

  • Regulamin obejmuje zasady i wymogi używania witryny konsolidujkredyt.pl. Aby korzystać z witryny, konieczna jest niepłatna rejestracja, która oznacza też zgodę na warunki zawarte w statucie.
  • Blog zakazuje kopiowania i przedruku publikacji zawartych na konsolidujkredyt.pl. Wiąże się to z art. 116. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r.
  • Jakiekolwiek konsekwencje prawne za zamieszczane publikacje ponosi autor treści.
  • Blog konsolidujkredyt.pl ma profil informacyjny, dodawane w nim teksty nie stanowią rad lub wytycznych postępowania w danych przypadkach.
  • Administrator strony nie ponosi konsekwencji za treść publikacji, ani za którekolwiek szkody powstałe w wyniku zastosowania się do treści tekstu.
  • W artykułach przedstawiane są przekonania użytkowników, nie posiadacza strony.
  • Posiadacz strony nie ponosi odpowiedzialności za zawartość komentarzy dodawanych pod publikacjami przez osoby trzecie.

Dodawanie artykułów:
1. treść musi zawierać powyżej 2500 zbs,
2. dodawane są tylko właściwe gramatycznie teksty, treści z pomyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedozwolone,
3. każdy tekst winien posiadać dołączoną grafikę. Dodany plik musi być zgodny z Prawem autorskim,
4. zawartość publikacji winna być unikatowa i nie może być udostępniana na innych witrynach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na konsolidujkredyt.pl,
5. autor tekstu oznajmia, że poglądy umieszczone w felietonie składają się na jego prywatne przekonania. Administrator bloga nie odpowiada za tematykę artykułów i za możliwe szkody będące skutkiem zasugerowania się artykułem,
6. publikacje oraz domeny w linkach nie mogą zawierać sprzecznej z polskim prawodawstwem zawartości, dotyczy to też zawartość dla dorosłych,
7. dołączane artykuły powinny być zajmujące i o charakterze poglądowym. Treści dodane na serwisie konsolidujkredyt.pl muszą być przejrzyste dla wszystkich czytelników,
8. tekst może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w formie URL lub brand.
9. osoba odpowiedzialna za treść oznajmia, że posiada do niej kompletne prawa autorskie.

  • Administrator serwisu konsolidujkredyt.pl może odrzucić artykuł bez udzielania pobudki. Dodatkowo nie będą umieszczane treści, które nie wykonują warunków wyszczególnionych w regulaminie.